FANDOM


White Forest south entrance

Įėjimas į bazę

White Forest (liet. Baltasis miškas) yra pagrindinė pasipriešinimo brigados būstinė, randama Outlands regione, į šiaurę nuo City 17. Būstinė naudojama pasipriešinimo būrio raketoms statyti, kurios nutaikytos į Combine superportalų sunaikinimą. Šiame miške vystosi paskutinieji Half-Life 2: Episode Two etapai: Our Mutual Fiend ir T-Minus One. Be to, pirmasis ir svarbiausias antrojo epizodo tikslas yra būtent pasiekti šią bazę.

White forest sign

Miško simbolis

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.