FANDOM


Uruchom grę z parametrem: -console (na przykład: C:\Half-Life 2\hl2.exe\" -console).

Podczas gry naciśnij klawisz [~], aby wywołać konsolę oraz wpisz jeden z poniższych kodów:

Uwaga: Może się zdarzyć tak, że przed wpisaniem innych cheatów konieczne będzie wpisanie kodu sv_cheats 1.


god - God Mode

impulse 101 - wszystkie bronie

notarget - przeciwnicy ignorują gracza

noclip - wyłącza Clipping Mode

give [przedmiot lub broń] - dostajesz [przedmiot lub broń] (listy poniżej)

map [nazwa mapy] - ładuję mapę [nazwa mapy] (lista poniżej)

maps - lista map

buddha - zmniejsza punkty życia

infinite_aux_power - nieograniczona energia dla kostiumu

hurtme # - zadanie # (wstaw wartość) obrażeń

developer # - tryb developer (za # wstaw 0, 1, 2)

impulse 82 - dostajesz jeepa

ch_createjeep - dostajesz samochód zwiadowczy

ch_createairboat - dostajesz Airboat

npc_kill - zabija wszystkich NPCtów na wybranej lokacji

+mlook - włącza/wyłącza Mouse Look

viewmodel_fov # - ustawia rozmiar noszonej broni

cl_drawhud 0/1 - pokaż/ukryj HUD

cl_enablehud 0/1 - pokaż/ukryj HUD

cl_showfps 0/1 - pokaż/ukryj FPS

npc_create - tworzy bohatera niezależnego

npc_create_aimed - tworzy bohatera niezależnego

picker - tryb Picker

setpos [koordynaty] - przenosi do określonej pozycji

sv_gravity # - ustawia grawitację

sv_stopspeed # - ustawia minimalną prędkość

sv_friction # - ustawia World Friction

dsp_explosion_effect_duration # - ustawia długość eksplozji

sv_soundemitter_filecheck - raport odnośnie brakujących plików .WAV

mat_yuv 0 - ?


Lista broni:

weapon_alyxgun weapon_ar1 weapon_ar2 weapon_bugbait weapon_cguard weapon_crowbar weapon_extinguisher weapon_flaregun weapon_frag weapon_gauss

weapon_hopwire weapon_iceaxe weapon_physcannon weapon_physgun weapon_pistol weapon_rpg weapon_shotgun weapon_smg1 weapon_smg2 weapon_stickylauncher weapon_stunstick weapon_thumper weapon_sniperrifle weapon_rollerwand weapon_molotov weapon_manhack weapon_immolator weapon_irifle weapon_slam weapon_hmg1 weapon_cubemap weapon_binoculars weapon_ml weapon_brickbat


Lista przedmiotów:

item_box_buckshot item_box_mrounds item_box_sniper_rounds item_box_srounds item_healthkit item_battery item_suit item_ml_grenade item_ar2_grenade item_healthvial


Lista map:

d1_canals_01 d1_canals_02 d1_canals_end d1_tempanals_02 d1_town_01 d1_town_02 d1_town_03 d1_town_04 d1_town_05 d1_trainstation_01 d1_trainstation_02 d1_trainstation_03 d1_trainstation_05 d1_under_01 d1_under_02 d1_under_03 d1_under_04 d2_coast_01 d2_coast_02 d2_coast_03 d2_coast_04 d2_coast_04_dx60 d2_coast_05 d2_coast_06 d2_coast_07 d2_coast_08 d2_prison_01 d2_prison_02 d2_prison_03 d2_prison_04 d2_prison_05 d3_c17_03 d3_c17_04 d3_c17_05 d3_c17_06a d3_c17_06b d3_c17_07